เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
TADEE TECHNOLOGY(998) CO., LTD.

     บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์ “TDLIGHT (ทีดีไลท์)” เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สินค้าภายใต้แบรนด์ TDLIGHT ได้รับมาตรฐานการรับรอง มอก. 1955-2551

  • โรงงานได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  • มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

     นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการเสริม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด อาทิ เช่น ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ตลอดจนการบริการ หลังการขาย และการให้บริการต่างๆ

     ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและครบครัน สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม

ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้าของเรา

ทีดีไลท์… ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากองค์ชั้นนำของประเทศไทย

ท่าน… ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชาติประหยัดหลังงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

โรงงาน

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเรา?

© Copyright 2021 TADEE TECHNOLOGY (998) CO., LTD.

สำนักงานใหญ่

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 7 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 48/157 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11120

 

โทร : 02-676-5030, 02-676-5040, 02-676-5050
แฟ็กซ์ : 02-676-5020

สำนักงานใหญ่

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 7 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 48/157 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11120

 

โทร : 02-676-5030, 02-676-5040, 02-676-5050
แฟ็กซ์ : 02-676-5020

สำนักงานใหญ่

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 7 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
เลขที่ 48/157 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11120

 

โทร : 02-676-5030, 02-676-5040, 02-676-5050
แฟ็กซ์ : 02-676-5020