โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ทางบริษัท ตาดี เทคโนโลยี(998) จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งคือการร่วมบริจาคหลอดไฟ TDLIGHT LED ที่ใช้ในการปลูกผักให้น้องๆ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อผลงาน “ระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน” สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเกษตรและอาหาร ในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทาง TDLIGHT ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันให้น้องๆ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบความสำเร็จ “ได้เหรียญทอง” ในการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ที่เข้าประกวดผลงานในโครงการนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีโอกาสดีๆ ที่ช่วยนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ต่อไป

#TDLIGHT #LED