ภาพบรรยากาศงาน SMART LIGHT for Better Lives 2020 @ Ayutthaya Park

       ทางบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด ได้ร่วมงาน “Smart Light for Better Lives” แสงสว่างกับการพัฒนาเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอความรู้วิชาการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงาน และได้นำสินค้าที่ตอบโจทย์กับ “Smart Light for Better Lives” ไม่ว่าจะเป็น เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) และไฟแอลอีดี โซลาร์ (Solar Light) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สัมผัสกันในงาน