น้องอิ่มท้อง เราอิ่มใจ TDLIGHT

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด ได้มีการบริจาคของอุปโภค บริโภค ให้กับน้องๆ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

#TDLIGHT