(ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) “สวัสดีรับวันตรุษจีน”

新正如意 新年发财 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) “สวัสดีรับวันตรุษจีน”
เอาฤกษ์เอาชัยรับตรุษจีน 2023 ธุรกิจเจริญรุ่งเรื่อง ก้าวหน้า ร่ำรวยๆ (โคมไฟ LED ต้อง TDLight)

#TDLIGHT