เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
T A D E E T E C H N O L O G Y ( 9 9 8 ) C O . , L T D.

       บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์ “TDLIGHT (ทีดีไลท์)” เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ความประหยัด และความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สินค้าภายใต้แบรนด์ TDLIGHT ได้รับมาตรฐานการรับรอง มอก. 1955-2551

  • โรงงานได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  • มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

      นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการเสริม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด อาทิ เช่น ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ตลอดจนการบริการหลังการขาย และการให้บริการต่างๆ

      ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและครบครัน สามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าที่ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม

คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเรา?

© Copyright 2023 TADEE TECHNOLOGY (998) CO., LTD.

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
87/9 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 034-410998, 034-410997, 034-410988, 034-410989
แฟ็กซ์ : 034-410977

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
87/9 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 034-410998, 034-410997, 034-410988, 034-410989
แฟ็กซ์ : 034-410977

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
87/9 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 034-410998, 034-410997, 034-410988, 034-410989
แฟ็กซ์ : 034-410977