T8_ALU+PC WITH G5PIN 1150mm.

TDLight LED tube G5 หลอด LED ที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้หลอด T5 เดิม ให้ค่าความสว่างสูง ทนทาน ประหยัด ใช้งานได้ยาวนาน ใส่แทนหลอดเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนโคม

 

 

 

Other Products

LED Bulb

CYLINDER

LED SOLAR LIGHT

GALAXY

LED Bulb

GIANT

LED No.5

HIGH BAY E540

LED No.5

BULB ECO

LED High Bay

LINEAR MHB

LED Downlight

SQ-SLIM

LED Tube

T8_PC 600mm.

LED High Bay

LINEAR L400B

LED High Bay

HI-UFO

LED Bulb

SPOT MR16

LED Tube

T8_PC 1200mm.