ULTRA-UFO

ถ้าคุณคิดว่า LED High Bay ดีกว่าโคม High Bay แบบเดิมอย่างไร LED High Bay ULTRA-UFO จะทไให้คุณเข้าใจ

คุณสมบัติ:

  • เปิดแล้วสว่างทันทีไม่ต้องรอวอร์มหลอด
  • เปิด-ปิด ได้บ่อยครั้ง เปิดเมื่อใดสว่างเมื่อนั้น
  • ติดตั้งง่าย ไม่ว่าจะติดตั้งใหม่หรือติดตั้งแท่นที่
  • มี Beam Angle ให้เลือกเพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งาน
  • อายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ทนทาน