AURORA GEN 2

เพราะพื้นที่ใช้งานมีความต้องการไม่เหมือนกัน High Bay Aurora จึงตอบโจทย์ความต้องการทั้งค่าความสว่าง และมาตรฐาน

คุณสมบัติ:

  • ให้ความสว่างสูงสุด 130 lm/w
  • มีกำลังวัตต์ 100W / 150W / 200W ให้เลือก
  • มี Cover ให้เลือก 2 แบบ เพื่อพื้นที่ใช้งานที่ต่างกัน
  • มี Beam Angle ให้เลือก เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน